Zapojte se do připravovaných projektů a ovlivněte budoucnost města

Co je Brod 2032

Brod 2032 je projekt tvorby strategického plánu rozvoje města do roku 2032. V něm navrhneme, jak by naše město mělo za deset let vypadat, aby se nám tu žilo dobře. K tomu potřebujeme znát Váš pohled na to, jak se v Brodě v současnosti žije. Jste spokojeni? Co je pro Vás důležité? V čem vidíte problém? Co pro Vás může město udělat?

Na základě Vašich vstupů vytvoříme strategický plán. Během jeho realizace nás může potkat řada různých překvapení a úskalí. Pokud však budeme mít pevnou společnou vizi, můžeme ji i přes tato úskalí naplnit.

Harmonogram


duben až květen 2022

Sestavení Týmu pro strategii

Oslovení 40 místních občanů, kteří nám pomáhají stanovit hlavní témata pro strategické plánování.

duben až květen 2022

červen až červenec

Úvodní průzkumy a akce pro veřejnost

Každý se může vyjádřit k tomu, co vnímá jako důležité pro další další směřování města.

červen až červenec

září až říjen

Stanovení vize rozvoje města

Na základě dotazování vybereme 4 hlavní rozvojová témata a 4 projekty, do kterých zapojíme ty, kterých se týkají.

září až říjen

listopad až prosinec

Analýza hlavních rozvojových oblastí

Pracovní skupiny otevřené veřejnosti pomáhají analyzovat hlavní rozvojové oblasti.

listopad až prosinec

říjen až prosinec

Veřejné akce k vybraným projektům

Veřejnost se zapojí do řešení hlavních rozvojových projektů města prostřednictvím veřejných setkání, diskuzí, hlasováním, anket osobně i na internetu.

říjen až prosinec

prosinec až leden

Navržení opatření a cílů naplňujících vizi rozvoje

Tým a pracovní skupiny navrhnou jak naplnit vizi rozvoje s ohledem na možnosti města a potřeby jeho obyvatel.

prosinec až leden

únor až březen 2023

Akční plán pro následující období

Veřejné hlasování o rozhodujících projektech pro následující rok až dva a  zapracování jeho výsledků do akčního plánu.

únor až březen 2023

duben až květen

Schválení plánu zastupitelstvem města

duben až květen

Nenechte si nic ujít

Chcete-li dostávat informace o průběhu plánování a pozvánky na setkání přímo do Vašeho e-mailu, pošlete nám svou adresu.

  Realizační tým

  Martina Vlastníková

  Koordinace a PR

  Simona Kosíková

  Sestavení strategického plánu

  Vojtěch Černý

  Příprava participace (Agora CE)

  Tomáš Gardelka

  Design a komunikace (Agora CE)