Seznamte se s vybranými projekty pro období 2024–2025

V rámci tvorby nového strategického plánu město vytipovalo projekty, které mohou být realizovány v následujících dvou letech. Seznamte se s nimi, komentujte, lajkujte, sdílejte!

Co je Brod 2032

Brod 2032 je strategický plán rozvoje města do roku 2032. V něm navrhujeme, jak by naše město mělo za 8 let vypadat, aby se nám tu žilo dobře. Během předchozího tři čtvrtě roku jsme zjišťovali Váš pohled na to, jak se v Brodě v současnosti žije.

Zapojit jste se mohli do řady aktivit; prezentací, diskuzí, mapování, dotazování, navrhování, připomínkování. Osobně i elektronicky

Na základě všech výstupů nyní vytváříme strategický plán. Během jeho realizace nás může potkat řada různých překvapení a úskalí. Pokud však budeme mít pevnou společnou vizi, můžeme ji i přes tato úskalí naplnit.

Zapojení do hlavních rozvojových projektů

Harmonogram přípravy strategie


duben až květen 2022

Sestavení Týmu pro strategii

Oslovení 40 místních občanů, kteří nám pomáhají stanovit hlavní témata pro strategické plánování.

duben až květen 2022

červen až červenec

Úvodní průzkumy a akce pro veřejnost

Každý se může vyjádřit k tomu, co vnímá jako důležité pro další další směřování města.

červen až červenec

září až říjen

Stanovení vize rozvoje města

Ve spolupráci s Týmem a Řídící skupinou stanovíme vizi rozvoje města a hlavní rozvojové oblasti, které dále rozpracujeme.

září až říjen

listopad až únor

Veřejné akce k vybraným projektům

Veřejnost se zapojí do řešení hlavních rozvojových projektů města prostřednictvím veřejných setkání, diskuzí, hlasováním, anket osobně i na internetu.

listopad až únor

listopad až únor

Analýza hlavních rozvojových oblastí, navržení cílů a opatření naplňujících vizi rozvoje města

Pracovní skupiny otevřené veřejnosti pomohou analyzovat hlavní rozvojové oblasti a navrhnou jak naplnit vizi rozvoje s ohledem na možnosti města a potřeby jeho obyvatel.

listopad až únor

březen až duben 2023

Akční plán rozvoje pro následující období 2024 – 25

Veřejné představení projektů pro následující rok až dva a zpracování akčního plánu.

březen až duben 2023

duben až červen

Finalizace strategie a její schválení zastupitelstvem města

Práce na finální podobě dokumentu. Představení pracovní verze zastupitelům a zapracování jejich zpětné vazby do konečné podoby.

duben až červen

Nenechte si nic ujít

Chcete-li dostávat informace o průběhu plánování a pozvánky na setkání přímo do Vašeho e-mailu, pošlete nám svou adresu.

  Realizační tým

  Martina Vlastníková

  Koordinace a PR

  Simona Kosíková

  Sestavení strategického plánu

  Vojtěch Černý

  Zapojení veřejnosti (Agora CE)

  Tomáš Gardelka

  Design a komunikace (Agora CE)