Vysvědčení města 2022

Vysvědčení ukazuje, jak občané Brodu hodnotí různé oblasti života ve městě, od zdravotnictví až ke kulturnímu vyžití. Jednotlivé oblasti jsou seřazeny od těch nejdůležitějších k méně důležitým. U každé je pak uvedeno jak jsou s ní občané spokojeni a jak se hodnocení oblastí mění ve srovnání s předchozími lety. Zajímá vás více? Další informace včetně vysvětlení naší metodiky naleznete ve zprávě z dotazníkového šetření.


🚶 Podmínky pro pěší

Důležitost

1,4

Spokojenost
Spokojenost
Tendence
2020
i spokojenost
2018
Velká spokojenost
2016
Velká spokojenost
2014
Velká spokojenost

🚧 Technický stav chodníků a vozovek v obci

Důležitost

1,4

Spokojenost
Velká nespokojenost
Tendence

👮‍♂️ Činnost městské policie

Důležitost

1,5

Spokojenost
Nespokojenost
Tendence
2020
Nepokojenost
i spokojenost

⛲ Stav veřejných prostranství ve městě

Důležitost

1,5

Spokojenost
Nespokojenost
Tendence
2020
Nepokojenost
2018
Spokojenost
2016
Velká spokojenost
2014
Velká spokojenost

🌳 Kvalita životního prostředí ve městě

Důležitost

1,5

Spokojenost
Spokojenost
i nespokojenost
Tendence
2020
Spokojenost
2018
Velká spokojenost
2016
Velká spokojenost
2014
Velká spokojenost

📚 Školství

Důležitost

1,5

Spokojenost
Spokojenost
Tendence
2020
Velká spokojenost
2018
Velká spokojenost
2016
Velká spokojenost

👮‍♂️ Činnost Policie ČR

Důležitost

1,5

Spokojenost
Spokojenost

🚸 Bezpečnost silničního provozu

Důležitost

1,5

Spokojenost
Velká nespokojenost
Tendence
2020
Nepokojenost
i spokojenost
2018
Nepokojenost
i spokojenost
2016
Nepokojenost
i spokojenost
2014
Nepokojenost
i spokojenost

👩‍⚕️ Nabídka zdravotních služeb

Důležitost

1,5

Spokojenost
Nespokojenost
Tendence
2020
Nepokojenost
i spokojenost
2018
Nepokojenost
i spokojenost
2016
Nepokojenost
i spokojenost
2014
Nespokojenost

⛔ Organizace dopravy v centru města

Důležitost

1,6

Spokojenost
Nespokojenost
Tendence
2020
Nepokojenost
i spokojenost
2018
Nepokojenost
i spokojenost
2016
Nepokojenost
2014
Nepokojenost

✋ Možnost zapojit se do rozhodování

Důležitost

1,6

Spokojenost
Velká spokojenost
Tendence
2020
Nepokojenost
i spokojenost
2018
Velká spokojenost
2016
Velká spokojenost
2014
Spokojenost

🛒 Dostupnost obchodů či komerčních služeb ve městě

Důležitost

1,6

Spokojenost
Velká spokojenost
Tendence
2020
Velká spokojenost
2018
Velká spokojenost
2016
Velká spokojenost
2014
Velká spokojenost

👩‍🦽 Podmínky pro pohyb starších či jinak pohybově omezených lidí

Důležitost

1,6

Spokojenost
Nespokojenost

🎭 Nabídka kulturního a společenského vyžití ve městě

Důležitost

1,7

Spokojenost
Spokojenost
Tendence
2020
Spokojenost
2018
Velká spokojenost
2016
Velká spokojenost
2014
Velká spokojenost

⚽ Nabídka sportovních aktivit ve městě

Důležitost

1,7

Spokojenost
Spokojenost
Tendence
2020
Spokojenost
2018
Spokojenost
2016
Spokojenost
2014
Spokojenost

🅿️ Možnosti parkování

Důležitost

1,7

Spokojenost
Spokojenost
i nespokojenost
Tendence
2020
Nepokojenost
i spokojenost
2018
Nepokojenost
2016
Spokojenost
2014
Nepokojenost
i spokojenost

ℹ️ Informovanost o dění ve městě

Důležitost

1,7

Spokojenost
Velká spokojenost
Tendence
2020
Velká spokojenost
2018
Velká spokojenost
2016
Velká spokojenost

🏢 Chod Městského úřadu

Důležitost

1,7

Spokojenost
Velká spokojenost
Tendence
2020
Velká spokojenost
2018
Velká spokojenost
2016
Velká spokojenost
2014
Velká spokojenost

👴 Nabídka sociálních služeb

Důležitost

1,8

Spokojenost
Velká spokojenost
Tendence
2020
Velká spokojenost
2018
Velká spokojenost
2016
Velká spokojenost
2014
Velká spokojenost

🚌 MHD

Důležitost

1,9

Spokojenost
Velká spokojenost
Tendence
2020
Velká spokojenost
2018
Velká spokojenost
2016
Velká spokojenost
2014
Velká spokojenost

🚴 Podmínky pro pohyb na kole

Důležitost

1,9

Spokojenost
Nespokojenost
Tendence
2020
Nepokojenost
i spokojenost
2018
Nepokojenost
2016
Nepokojenost
i spokojenost

👥 Pocit bezpečí ve městě

Důležitost

Nehodnoceno

Spokojenost
Spokojenost
i nespokojenost
Tendence
2020
Velká spokojenost
2018
Velká spokojenost
2016
Velká spokojenost
2014
Nepokojenost
i spokojenost