Revitalizace deponie na rekreační přírodní plochu


Město Český Brod očekává v následujících letech poměrně značný nárůst počtu obyvatel. Z tohoto důvodu je nutné řešit i tvorbu území, kam budou stávající i noví obyvatelé moci vyrazit za aktivním odpočinkem, kde se budou moci společně setkávat či nalézt prostor pro svůj volný čas. Nabízí se proto revitalizovat pozemky patřící městu v prostoru mezi Jatky a Šemberou.

V daném prostoru se dnes nachází pole, oplocený ovocný sad, vodní tok a oplocená deponie města Český Brod. Prostor deponie je dlouhodobě nevyužívaný. Rekultivace s cílem vytvořit prostor pro setkávání a volnočasové aktivity by problém nedostatku zeleně ve městě výrazně vyřešila. 

Rekultivace bude vyžadovat velkou finanční dotaci, o kterou se město nyní uchází. Součástí přípravy je také zpracování projektové dokumentace, která bude respektovat návrh architektonické studie. Ta vznikne i na základě názorů a představ veřejnosti o tom, jak by měl budoucí areál vypadat a k čemu by měl sloužit.

Zapojení veřejnosti do přípravy studie

V listopadu jste mohli navštívit stánek vedle ZZN a napsat nám své nápady na to, jak byste chtěli budoucí volnočasový areál využívat.

V prosinci a lednu byla otevřena on-line diskuze, kde jste mohli přispět svým názorem na to, jak by měl park vypadat, jaké aktivity by měl nabízet a jaká by v něm měla platit pravidla.

V únoru se do plánování zapojili skauti. Během intenzivního setkání vymýšleli, jak by areál využívali pro skautské schůzky i v rámci trávení volného času.

Jaké výsledky aktivity přinesly? Mezi veřejností i skauty jednoznačně vyhrává přírodě blízký lesopark s množstvím cest pro procházky, běh i cyklistiku nebo in-liny. Měl by mít dostatečné zázemí pro sport (zmíněné trasy, plochy pro míčové hry, lezecká stěna či lanový park) i pro odpočinek (lavičky, altánky, ohniště, griloviště). Podporu si našly i originální nápady jako naučné ekologické aktivity či uzamykatelné úložné prostory na sportovní vybavení.

Podrobné výstupy ze zapojení veřejnosti si můžete prohlédnout zde.

Nebo si pusťte záznam online prezentace s diskuzí.

Vaše názory zohlední město při zadání pořízení studie vybraným architektům. Samozřejmě bude muset zadání respektovat také specifické limity dané možným využitím území v územním plánu či podmínkách dotace.

Možnosti zapojení se v čase


Říjen

  • plánovací stánek při příležitosti českobrodské poutě

Listopad

Leden

  • setkání s mladými členy skauta a diskuse o možnostech budoucího využití území

Březen

  • online prezentace výsledků zapojení veřejnosti, stanoviska města a diskuze nad zadáním studie

Harmonogram revitalizace

Rekultivace deponie a jejího okolí a transformace tohoto území do podoby reakreační přírodní plochy představuje velký investiční projekt. Pouze projektování a zajištění financování vyžaduje více než rok. Po té přijdou další kroky spojené s realizací projektu. Během přípravy se mohou vyskytnout také nečekaná zdržení, např. nutnost deponii nějakým specifickým způsobem sanovat. Optimistický harmonogram tak může být zhruba následující.

do konce roku 2022

Příprava podkladů studie a předběžná žádost o dotaci.

do konce roku 2022

2023

V případě schválení předběžné žádosti o dotaci začne projektová příprava. Tj. pořízení studie a navazující dokumentace a příprava přesné žádosti o dotaci.

2023

2024

Územní a stavební řízení, které umožní získat stavební povolení a zahájit výběrová řízení na dodavatele.

2024

2025 a dál

Realizace

2025 a dál

Nenechte si nic ujít

Chcete-li dostávat informace o průběhu plánování a pozvánky na setkání přímo do Vašeho e-mailu, pošlete nám svou adresu.