Chodníkový program v Českém Brodě


Rozbité a zničené komunikace pro pěší jsou dle názorového průzkumu trvale jedním z nejpalčivějších problémů, které by město mělo řešit. Rekonstrukce chodníků je však velmi nákladnou záležitostí a město nemá dostatek finančních prostředků na jejich celkovou rekonstrukci. Zároveň by v některých místech nebyla rekonstrukce vhodná, protože v daném místě je plánován jiný infrastrukturní projekt, který by předchozí investici do povrchu znehodnotil.

Chodníkový program bude transparentní a snadno pochopitelný plán oprav chodníků v Českém Brodě. Jasně stanoví postup jak budou chodníky rekonstruovány s ohledem na potřeby obyvatel, možnosti města a vhodnost investice. 

Příprava programu a zapojení veřejnosti

Základem programu je zmapování všech problematických míst, která si podle obyvatel zasluhují opravit. Online i offline mapování, do kterého se veřejnost mohla zapojit, probíhalo od listopadu do prosince.

Jak dopadlo, se můžete podívat tady

Výstupy nyní zpracováváme. Vizualizaci plánu investic představíme v online vysílání ve středu 8.3. v 18.00.

Mapování se bude pravidelně opakovat.

Možnosti zapojení se v čase

Listopad

  • mapování prostřednictvím online aplikace 
  • mapování prostřednictvím map umístěných na veřejně dostupných místech

Prosinec – Leden

  • zmapování prostřednictvím online aplikace 
  • mapování prostřednictvím map umístěných na veřejně dostupných místech

Únor – březen

  • vizualizace plánu oprav v online mapě a prezentace veřejnosti

Nenechte si nic ujít

Chcete-li dostávat informace o průběhu plánování a pozvánky na setkání přímo do Vašeho e-mailu, pošlete nám svou adresu.