Příprava architektonické soutěže na novou podobu náměstí Arnošta z Pardubic


Město má zájem stanovit vizi budoucí podoby náměstí, která bude reprezentativní a nabídne lepší podmínky pro pobyt i pohyb všem návštěvníkům. Na náměstí by měl vzniknout prostor pro lidi, kteří sem přicházejí vyřídit své záležitosti, nakoupit, setkat se a pobýt zde, případně tudy chtějí jen pohodlně projít.

Budoucí podobu náměstí stanoví studie, která vzejde z architektonické soutěže. Její zadání bude respektovat potřeby současných i potenciálních uživatelů tohoto ústředního veřejného prostoru města. Soutěžící architekti budou mít za úkol ve svých studiích vyvážit jak představy veřejnosti tak existující historické, kulturní i přírodní hodnoty. Zároveň budou muset přijít s takovým řešením, které se vypořádá se současnými problémy a vytvoří prostor, který bude sloužit lidem další desítky či stovky let.

Zapojte se do přípravy soutěže

  • Přijďte se zapojit do diskuze o tom, jaké by mělo být v budoucnu náměstí. Sejdeme se 1. 12. v 17.00 v obřadní síni v budově radnice, Husovo náměstí 70.

Možnosti zapojení se v čase

Listopad

  • setkání provozovatelů místních služeb a obchodů s městem

Prosinec

  • veřejné setkání a diskuze nad mapou v infocentru
  • on-line mapování a anketa ke stanovení klíčových hodnot a představ budoucí podoby náměstí

Leden

  • veřejné setkání a diskuse nad návrhem zadání soutěže
  • online prezentace zadání

Harmonogram přípravy soutěže a revitalizace náměstí

Architektonická soutěž je prvním krokem v relativně dlouhém procesu revitalizace největšího veřejného prostranství města. Následně bude nutné získat patřičná povolení i finanční zdroje pro realizaci. Ta bude s ohledem na velikost náměstí a tedy i investice pravděpodobně probíhat postupně. Vzhledem k nutnosti rekonstrukce sítí pod povrchem bude třeba provádět stavbu koordinovaně s dalšími investicemi.

podzim-zima 2022

výběr organizátora soutěže a příprava zadání

podzim-zima 2022

jaro 2023

vypsání soutěže a vyhlášení výsledků a zpětná vazba veřejnosti k vítěznému návrhu

jaro 2023

2023

zpracování navazující projektové dokumentace pro stavební povolení, zajištění financování, projekt pro realizaci stavby

2023

2024 a dále

realizace stavby

2024 a dále

Nenechte si nic ujít

Chcete-li dostávat informace o průběhu plánování a pozvánky na setkání přímo do Vašeho e-mailu, pošlete nám svou adresu.